.RU

Беларускі дзяржаўны універсітэт - В. И. Анисимов, доктор педагогических наук, профессор


^ Беларускі дзяржаўны універсітэт, г. Мінск, Беларусь

АНТРАПАГЕННАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ ЛАНДШАФТАЎ

ГРОДЗЕНСКАГА РАЕНА


Гродзенскі раён (плошча 2,7 тыс. кв. км) у фізіка-геаграфічных адносінах прымеркаваны да Паазер’я і Гродзенскага ўзвышша. Прыродныя ландшафты раёна прадстаўлены наступнымі яго родамі: халміста-марэнна-эразіённымі, камава-марэнна-эразіеннымі, другасна-марэннымі, водна-ледавіковымі з азерамі, азерна-ледавіковымі, алювіяльна-тэрасіраванымі, пойменнымі, неразчлененымі рачнымі далінамі. У іх межах прысутнічаюць субдамінантныя урочышчы катлавін, узгоркаў і град рознага генэзісу, лагчын сцеку, яроў [1]. З улікам характару і інтэнсіўнасці тэхнагенэзу на тэрыторыі раёна вылучаюцца тэрыторыі з рознымі ўзроўнямі трансфармацыі прыроднага асяроддзя – моцнага, сярэдняга і слабога. Таксама па інтэнсіўнасці і па мэтанакіраванасці [2, 3] вылучаюцца 5 груп трансфармацыі:

1. Інтэнсіўна і мэтанакіравана змененыя прыродныя ландшафты функцыянальна падзяляюцца на:

– сельскагаспадарчыя тэрыторыі, у тым ліку агракультурныя ландшафты працяглага землекарыстання на водападзелах і схілах (найбольш пашыраны ў паўднева-заходняй палавіне раёна), аграсяліцебныя комплексы – населеныя пункты вясковага тыпу з прысядзібнымі ўчасткамі, фруктовыя сады, буйныя плошчы якіх знаходзяцца ў наваколлі Гродна, ля Жытомлі, Індуры, Квасаўкі, Копцеўкі, Адзельска і інш., меліаратыўныя аграландшафты нізін (усходняя частка раёна);

– урбанізіраваныя і прамысловыя комплексы: а) гарады (да якіх залежаць Гродна і Скідаль); б) паселкі гарадскога тыпу (Сапоцкін); в) прамысловыя прадпрыемствы; г) водапрамысловыя і водагаспадарчыя збудаванні і аб’екты (меліаратыўныя сістэмы (ля Скідаля, Азер, Верцялішак і інш.), адміраючая гідрасетка каналізаваных рэк (дробныя прытокі Котры, Лассоны, старыцы Немана), сажалкі і ставы);

– лінейна-транспартныя камунікацыі: чыгункі С. Пецербург-Варшава i Гродна-Ліда, магістральныя і шасейныя дарогі, грунтавыя дарогі, аэрадром (Абухава).

2. Нерацыянальна трансфарміраваныя прыродныя комплексы: кар’еры здабычы стройматэрыялаў (найбольшыя ля ст. «Мураванка», в. Гожа), палі фрэзернай здабычы торфа (Верцялішкі, Закрэўшчызна), дарожныя выемкі грунтоў, часам вялікай глыбіні і працягласці.

3. Укосна змененыя комплексы: лясы і азеры ў зонах уздзеяння меліяратыўных сістэм (Святое Балота, Рыбніца, наваколле Скідаля).

4. Умоўна прыродныя ландшафты: рэкі, азеры, лясы, слабазмененыя гаспадарчымі мерапрыемствамі, лугі, закранутыя сенакашэннем і пасьбой.

5. Рэкрэацыйныя тэрыторыі, дзе забаронена дзейнасць, што змяняе эстэтычнасць прыроднага ландшафта:

– біялагічныя заказнікі (Сапоцекінскі, Гожаўскі, Парэчскі);

– ландшафтны заказнік (Азеры);

– зяленыя зоны, лагеры адпачынку, паркі, скверы.

Як прамое, так і ўкоснае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе абумоўлівае развіцце розных, часта адмоўных працэсаў – абмялення і зарастання водных акваторый, іх забруджвання, збяднення відавога саставу расліннага і жывельнага свету, змяншэння ўрадлівасці глебаў. Ступень антрапагенная трансфармацыі тэрыторыі залежыць ад яе зыходнага стану і змянення асобных ландшафтных кампанентаў. Сярод іх вылучаецца літагенная аснова – яе змяненні часцей за ўся незваротныя.

На фоне ўсей вобласці Гродзенскі раен характэрызуецца павышанай шчыльнасцю насельніцтва, развітой прамысловасцю, інтэнсіўнай сельскагаспадарчай вытворчасцю, густой транспартнай сеткай і, у выніку, павышаным антрапагенным уціскам на навакольнае асяроддзе. Для комплекснай ацэнкі прыродных рэсурсаў і экалагічнага стану раёна мэтазгодна падрыхтаваць космаландшафтную картаграфічную аснову яго тэрыторыі. Сучасныя касмічныя здымкі – высокадакладная шматузроўневая аптычная мадэль ландшафтаў. Іх выкарыстанне дазваляе ўдакладніць тапаграфічны малюнак зандыруемай паверхні, структуру і дынаміку граніц прыродна-антрапагенных тэрытарыяльных комплексаў, выканаць графічную візуалізацыю сучасных экзагенных працэсаў з улікам іх напрамку і інтэнсіўнасці.


^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. Марцинкевич, Г. И. Основы ландшафтоведения: учебное пособие / Г. И. Марцинкевич, Н. К. Клицунова, А. Н. Мотузко. – Мн.: Вышэйшая школа, 1986. – 206 с.

2. Тановицкий И. Г. Антропогенные изменения торфяно-болотных комплексов / И. Г. Тановицкий, Ю. М. Обуховский. – Мн.: Наука и техника, 1988. – 165 с.

3. Обуховский, Ю. М. Ландшафтная индикация: учебное пособие / Ю. М. Обуховский. – Мн.: БГУ, 2008. – 255 с.


^ В. И. МИХАЙЛОВ

Белорусский национальный технический университет,

г. Минск, Беларусь


ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

СОВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ


Современные вертикальные движения земной коры (СВДЗК) оказывают влияние на формирование ландшафта и имеют большое значение для строительства и эксплуатации различных инженерных сооружений на территории Беларуси. Игнорирование их интенсивности и направленности во времени может привести к негативным последствиям: разрушению зданий и промышленных объектов, затоплению рудников, экологическим катастрофам, прекращению функционирования мелиоративных систем и т.п. Так, неучет особенностей СВДЗК при строительстве и эксплуатации Чернобыльской АЭС, находящейся в зоне активных восходящих тектонических движений [1], привело к аварии на четвертом блоке и, как следствие, к трагическим последствиям.

Наиболее эффективный и непосредственный способ изучения СВДЗК – повторное высокоточное нивелирование. Интервалы времени периодическими нивелировками должны быть в среднем 10– 15 лет. Однако в последние десятилетия в связи с выявленными сейсмическими районами с нарушенной геологической средой, созданием геодинамических полигонов и изыскательских площадок с целью поиска безопасного варианта размещения объектов атомной и теплоэнергетики непродолжительные (2– 3 года) высокоточные геодезические измерения стали выполняться в их пределах с более короткими интервалами измерений.

Один из них – Солигорский промрайон, территория которого до недавнего времени считалась вообще асейсмичной. Однако в 1978 и 1983 гг. произошло 2 землетрясения силой до 4-х баллов. Кроме этого, обнаружены местные сейсмические явления (до 30 в год), вызванные, вероятно, техногенной деятельностью, оказывающее существенное влияние на изменение геодинамического режима данной территории. В связи с отражением на космических снимках (КС) большого количества линеаментов, возможно получение дополнительной информации об особенностях структурно-неотектонического плана района и связанных с ним проявлений местной сейсмичности.

Базовой моделью структурных элементов служит схема неотектоники, построенная по данным индикационного дешифрирования КС [2]. На схеме выделены тектонические блоки и разграничивающие их глубинные разломы значительной активности. Схема неотектонического строения в комплексе с результатами геолого-геофизических исследований может быть использована для прогнозирования относительно высокобальных и местных сейсмических явлений. В настоящее время в пределах выявленных разломов создан экспериментальный полигон, где на основе GPS-технологий проводятся геодезические наблюдения за современными вертикальными движениями как тектонического, так и антропогенного происхождения.

Другой регион, расположен на северо-западе Беларуси. Здесь выделяется зона резкого изменения скоростей современных вертикальных движений (до 8 мм в год). Она простирается по линии Солигорск – Княгинин – Браслав. По данным Ж. П. Хотько [3] эта зона захватывает разные геоструктурные элементы и совпадает с границей разновозрастной складчатости докембрия. Она отражает особенности внутренней структуры кристаллического фундамента. В этом районе располагается Плещеницкий геодинамический полигон.

В 1976– 78 гг. сотрудниками кафедры инженерной геодезии БПИ (ныне – БНТУ) по заданию института геофизики и геохимии АН БССР выполнено высокоточное нивелирование по фундаментальным реперам, заложенным по линии Плещеницы – Княгинин – Поставы. Обнадеживающих результатов получено не было. Так репер «Плещеницы» четыре цикла подряд характеризовался близкими значениями превышений, что вполне закономерно, а на пятом – его знак менялся на противоположный. Причиной, возможно, могло быть неустойчивость грунтовых реперов, неустранение систематических погрешностей полевых измерений и их обработки, наличие в определяемых значениях СВДЗК нерегулярных и закономерных компонент, затрудняющих достоверную оценку тренда тектонического происхождения.

Отмеченные недостатки могут быть устранены, если высокоточное нивелирование производить цифровым нивелиром DNA 03. Производительность нивелирования увеличивается на 50% по сравнению с обычным нивелиром. СКП определения превышений на 1 км двойного хода – ±0,3 мм. Ошибки наблюдателя полностью исключаются. Все процессы полностью автоматизированы. Этот нивелир хорошо зарекомендовал себя на Гродненской геотехнической системе «Азот» [4]. В настоящее время кафедра прикладной геодезии Полоцкого университета выполняет таким нивелиром высокоточное нивелирование в районе Плещеницкого полигона.

Согласно карте СВДЗК (по Ж. П. Хотько) в пределах Островца, где выбрана изыскательская промплощадка под строительство Белорусской АЭС, современные тектонические движения достигают +6 мм в год. 15 декабря 1909 г. в Островецком районе произошло землетрясение с интенсивностью около 7 баллов [5]. Принимая во внимание эти обстоятельства, необходимо в пределах будущей промплощадки АЭС создать сеть фундаментальных реперов и разработать программу высокоточных геодезических измерений с применением новейших технологий типа цифрового нивелира DNA 03, спутниковых GPS-измерений и других аналогичных приборов. Результаты повторных нивелирований с частыми интервалами оказываются ценными тогда, когда наблюдения проводятся при выборе площадки под строительство объекта, во время его возведения и регулярно выполняются в период эксплуатации сооружения. Построенные по таким данным карты СВДЗК реально отражают современные вертикальные движения тектонического происхождения.


^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. Михайлов, В.И. Анализ карт современных вертикальных движений земной коры Беларуси для целей строительства и эксплуатации инженерных сооружений / В. И. Михайлов // Бюллетень Белорусской горной академии. – 2001. – №1 (5). – С. 50– 53.

2. Михайлов, В. И. Изучение местных сейсмических явлений по картам и аэрокосмическим снимкам / В. И. Михайлов, И. А. Тешкевич, А. М. Боборыкин // Геодезия и аэрофотосъемка. Известия вузов. – 1991. – № 5. – С. 118– 118.

3. Хотько, Ж. П. Глубинное строение территории Белоруссии и Прибалтики по данным геофизики / Ж. П. Хотько. – Мн.: Наука и техника, 1974. – 91с.

4. Михайлов, В. И. Опыт применения цифрового нивелира DNA 03 при измерении осадочных деформаций производственных объектов ОАО «Гродно Азот» / В. И. Михайлов, Г. В. Скребков, С. А. Тимощенко // Материалы 6-й научно-технической конференции «Наука – образованию, производству, экономике». – Минск. – 2008. – №2. – С.50.

5. Авотиня, Н. Я. Каталог исторических землетрясений Беларуси и Прибалтики / Н. Я. Авотиня, А. М. Боборыкин, А. П. Емельянов, Х. Х. Сильдвээ // Сейсмологический бюллетень сейсмических станций «Минск» (Плещеницы) и «Нарочь» за 1983 г. – Минск, 1988. – С.116– 137.


^ С. В. КОРЖЕНЕВИЧ

Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина,

г. Брест, Беларусь


ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ


Потенциал любого государства определяют не только экономическая ситуация, производственные возможности, технологии и инфраструктура, но и в значительной степени состояние, динамика народонаселения, его количественные и качественные характеристики. Для Белорусского Полесья характерны общие закономерности развития населения, свойственные Беларуси в целом. В тоже время регион имеет и свои специфические особенности, обусловленные экономическими, социальными, экологическими, историческими и природными факторами.

Действие экологических факторов, прежде всего, связано с последствиями аварии на ЧАЭС. В районах, наиболее пострадавших от радиационного загрязнения отмечено увеличение хронических заболеваний среди населения, изменения в генетической структуре, заметен рост патологий среди новорожденных.

Ухудшение экологического состояния территории региона связано и с качеством питьевых вод, на которое влияет не только деятельность человека, но и геологические условия, состав почв и грунтов, дифференциация веществ в ландшафтах [1, с.174]. Вышеперечисленные причины способствовуют увеличению количества заболеваний среди населения, и, как следствие, снижению репродуктивных возможностей населения региона.

Существуют определенные различия в коэффициентах рождаемости между западными (Брестская) и восточными (Гомельская) областями региона. До 1986 г. показатели рождаемости в обеих областях были приблизительно одинаковыми. Начиная с 1987 г. и по настоящее время, видны существенные различия в этих показателях – коэффициенты рождаемости в Гомельской области были неизменно меньшим, чем в Брестской области. Наибольшие различия зафиксированы в том же 1987 г., когда коэффициент рождаемости в Брестской области составил 17,3‰ против 14,9 ‰ в Гомельской области.

Вторым показателем естественного движения населения является его смертность. Долгое время в Белорусском Полесье, впрочем, как и по республике в целом, коэффициент смертности оставался достаточно низким и не превышал 10‰. Но, начиная с 1989 г., начался постепенный рост смертности населения, который достиг своего максимального значения в начале ХХ в. Например, наивысший показатель в Брестской области был зафиксирован в 2005 г. – 14,0‰, а в Гомельской области в 2002 г. – 15,5‰.

Под влиянием трансформационных изменений среды жизнедеятельности произошло усиление негативных характеристик – омоложение смертности и уменьшение продолжительности жизни мужчин [2, с. 3]. Между регионами Белорусского Полесья четко проявляются различия и в коэффициентах смертности. Данный показатель в Гомельской области, начиная с 1989 г., выше в среднем на 1,5‰ в сравнении с Брестчиной. Влияние экологических факторов было бы неправильно связывать только с аварией на ЧАЭС, хотя доказана связь между влиянием радионуклидов на рост числа раковых заболеваний [3, с. 81]. Показатели смертности по причине новообразований, начиная с 1986 г., в Гомельской области имели постоянно более высокие значения – 194,2 против 176,2 случаев на 100 000 человек соответственно в Гомельской и Брестской областях (2005 г.).

Качество вод также оказывает свое влияние на показатели смертности населения. Каждый четвертый заболевший человек – жертва некачественной питьевой воды [4, с. 69]. В Гомельском, Светлогорском и Солигорском промышленных районах концентрации нитратов, нефтепродуктов, хлоридов, фосфатов, некоторых тяжелых металлов и других элементов превышают ПДК в несколько раз.

На состояние питьевых вод влияет не только промышленная, сельскохозяйственная и бытовая деятельность человека, но и причины природного характера. Естественное состояние вод во многом определяет геологическое строение территории. Например, воды неоген-палеогеновых отложений широко используются для водоснабжения Калинковичей, Мозыря, Житковичей и др. В них часто отмечается повышенное содержание натрия, который увеличивает число больных гипертонией [1, с. 174].

Наличие вредных производств также влияет на состояние здоровья населения, а, следовательно, и на уровень смертности населения. Наиболее высокий уровень загрязнения атмосферы среди городов Белорусского Полесья зафиксирован в Гомеле, Солигорске и Мозыре, что связано с функционированием в этих городах экологически опасных производств [4, с. 51]. Неслучайно, что процент заболеваний, которые связаны с загрязнением воздуха, самый высокий именно в этих городах.


^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ясовеев, М. Прозрачное золото страны ∕ М. Ясовеев, О. Шершнев, Н. Ястребова   Беларуская думка. – 2007. – № 10. – С. 174.

2. Антипова, Е. А. Геодемографические проблемы и территориальная структура сельского расселения Беларуси / Е. А. Антипова. – Минск: БГУ, 2008. – 327 с.

3. Яблоков, А. В. Об «экологической чистоте» атомной энергетики / А. В. Яблоков // Глобальные проблемы биосферы: серия «Чтения памяти академика А. Л. Яншина» / Рос. акад. наук; под ред. Ф. Т. Яншина. – Москва: Наука, 2001. – С. 62 – 94.

4. Міхальчук, М. В. Асновы экалагічнай адукацыі малолдшых школьнікаў / М. В. Міхальчук, Т.А. Кавальчук. – Мінск: Вышэйшая школа, 1996. – 198 с.


^ С. И. ДРОВНИНА

Институт экологических проблем Севера УрО РАН,

г. Архангельск, Россия


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАРСТОВЫХ ВОРОНОК НЯНДОМСКОГО РАЙОНА аРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


Исследуемый участок расположен в 500 м от дороги Няндома – Долматово у деревни Горка Няндомского района (14 квартал ТОО «Воезерское» Няндомского сельского лесничества). Степень антропогенной нагрузки территории велика. На оз. Упадье и других Боровых озерах деревенские жители купаются в летний сезон, в лесу осуществляют сбор ягод и грибов, в 1 км на юго-запад от места исследования проходит ветка газопровода. Лес выполняет средозащитную функцию, расположенные здесь лесоболотные территории с торфяными залежами – важный ресурсный резерв и полигон для будущих палеогеографических исследований (карстовые болота).

Изучаемая территория находится в пределах Няндомского пояса краевых образований с участками озерно-ледниковых равнин. Кристаллический фундамент Юго-восточного склона Балтийского щита залегает здесь на глубине 1,2 км. Цоколь сложен породами терригенно-карбонатной (P2KZ) формации. С поверхности перекрыт неравномерным по мощности (от 2–10 м до 50 м) комплексом осташковских ледниковых отложений. Подземные воды преимущественно напорные. Из экзогенных геологических процессов здесь развиты сульфатный карст, заболачивание и эрозия. На изучаемой территории зафиксированы карстовые формы, самыми распространенными поверхностными формами являются воронки. В плане они округлой, овальной или неправильной формы, в профиле конусо- и чашеобразные. Встречены котловины со сложным днищем, обновленные мелкими воронками, а также западинообразные воронки.

В. А. Котельников отмечал, что каждой воронке на поверхности отвечает воронка в гипсе на глубине [1]. Формы локализуются в маломощном (до 2–5 м) рыхлом чехле ледниковых отложений и отражают карстовые процессы, происходящие ниже в карстующемся цоколе. Ориентировка их совпадает с направлением основной трещиноватости. Зеркало карстовых вод близко совпадает с кровлей карстующегося цоколя, поэтому здесь располагаются озера неполного насыщения, периодически исчезающие, такие как оз. Упадье в системе Боровых озер Няндомского района.

Территория исследований расположена в пределах Няндомско-Устьянского почвенного района сильноподзолистых и суглинистых почв, развитых на двучленных легкосуглинистых и суглинистых наносах, подстилаемых карбонатной мореной [2].

Закарстованность территории при близком положении уровня грунтовых вод, способствует заболачиванию. Болотные массивы, окружающие озера, в основном переходного и низинного типа. В древостое ключевого участка в пределах карстовых воронок преобладает сосна (Pinus sylvestris L.) и береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.). Второй ярус представлен елью европейской (Picea abies (L.) Karst.). Подлесок состоит из рябины (Sorbus aucuparia L.), жимолости лесной (Lonicera xilosteum L.), кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpa Lodd.), шиповника (Rosa acicularis Lindb.), крушины (Frangula Hill.), малины (Rubus idaeus L.), ольхи (Alnus incana (L.) Moench.), черемухи (Padus avium Mill.).

Рисунок 1 – Профиль воронки №5. Условные обозначения: Б – береза пушистая, Вкр – воронец красноплодный, Щр – щитовник раскидистый, Ч – черемуха, См – смородина, М – малина, Ко – костяника арктическая, Дл – дудник лесной, Кс – княжик сибирский; штриховкой показана вода.


Карстовые воронки не только служат убежищем для различных видов растений, но и поддерживают видовое разнообразие за счет разницы в рельефе, в уровне грунтовых вод, из-за насыщенности морены карбонатами, разнообразной экспозиции склонов воронок. В их пределах распространены типичные для средней тайги виды, в том числе встречаемые и по нарушенным местообитаниям, например, Иван-чай (Camaenerion angustifolium (L.) Scop.). Произрастают лекарственные растения – воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa Fisch.) и редкие в сборах – хвощ камышковый (Equisetum scirpoides Michs.) и гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.), а также краснокнижный вид лишайников – лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.). Присутствует индикатор наличия доступных карбонатов – фегоптерис связывающий (Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.). На таких богатых почвах длина листа фиалки удивительной достигает 21 см.

При увеличении рекреационного пресса отмечено увеличение видового богатства травяно-кустарничкового яруса за счет внедрения под полог леса видов луговой и сорной флоры. В мохово-лишайниковом ярусе выявлена обратная тенденция: по мере увеличения рекреационных нагрузок наблюдается сокращение видового богатства этого яруса.

Увеличение видового богатства травяно-кустарничкового яруса в рекреационных сосняках связано с фрагментацией сообщества. Что в свою очередь увеличивает долю пограничных местообитаний по отношению к внутренним. Эти пограничные («опушечные») микросреды отличаются от лесной части фрагментов. Краевые местообитания характеризуются большим колебанием уровней освещенности, температуры, влажности и скорости ветра, что определяет смену в видовом составе на виды более устойчивые к данным условиям.

Данная территория сумела сохранить и поддержать типичные для средней подзоны тайги растительные сообщества в условиях значительной антропогенной нагрузки благодаря наличию карстовых воронок, усложняющих рельеф, изменяющих эдафические условия, снижающих доступность для населения ценных видов растений и создающих неповторимый облик данной территории.


^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. Отчет карстового отряда за 1984–1988 г. Книга 1. Изучение экзогенных геологических процессов Онего-Двинского междуречья (в пределах листа Р–37-Б) и районирование территории Архангельской области по условиям и типам проявления ЭГП. – Архангельск, 1988. – 330 с.

2. Карта Почвенно-экологического районирования Восточно-Европейской равнины. М: 1: 2 500 000; под ред. Г. В. Добровольского, И. С. Урусевской. – М., 1997.

^ И. K. АНДРОНАКЕ

Бухарестский университет,

г. Бухарест, Румыния


КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БОЛОТЕ БРЭИЛА


Болото Брэила, самое большое природное образование в пойме нижнего Дуная, расположено между основными притоками Дуная (судоходная часть Дуная и Мэчин), вниз по течению реки от острова Гыскэ до Брэила.

Антропогенное вмешательство в болото Брэила вызвало ряд морфогидрографических местных изменений, которые оказали существенное воздействие на микроклиматические условия рассматриваемой территории.

Целью нашего исследования было проведение анализа антропогенного влияния на основные климатические элементы болота в результате обнесения дамбой и его преобразования из болота в сельскохозяйственные угодья.

При изучении особенностей месячного и годового распределения основных климатических элементов ландшафта определяющую роль играет фрактальный анализ[1, 2].

Фрактальному анализу были подвергнуты результаты микроклиматических измерений, полученные Метеорологической станцией Брэила (Румыния). Нами был проведен сравнительный анализ данных за периоды 1878–1964 гг. (до обнесения дамбой) и 1965–2007 гг. (после обнесения дамбой).

Фрактальный анализ проводился по методу бокс-каунтинга, заключающемуся в установлении количества ячеек N(l) необходимых для покрытия измеряемой структуры [2]. Для различных значений стороны ячейки l, подсчитываются ячейки, покрывающие рисунок, а затем представляются в логарифмических координатах log N=F (log l). Полученная наклонная линия представляет собой фрактальный размер. , где Df – фрактальный размер, N – количество квадратов покрывающих измеряемую структуру и l/r – масштаб.

Определение фрактального размера осуществлено при помощи программного обеспечения Benoit 1.3. Затем были извлечены кривые распределения посредством приложения XnView 1.93.6.

Исследование позволило сделать следующие выводы:

1. Болото Брэила, которое до обнесения дамбой служило впадиной между равниной Романа и плоскогорьем Доброджа, утратило свои прежние экологические функции.

2. В настоящее время среднегодовая температура воздуха составляет около 10,8° C и поддерживается на постоянном уровне. Вместе с тем в последние годы наблюдается тенденция к повышению температуры.

3. Антропогенное вмешательство привело к формированию на данной территории степного климата, основными признаками которого являются: жаркое и засушливое лето, холодная зима, низкий уровень осадков, длительные периоды засух, продолжающимися иногда более 30 дней (в период с апреля по сентябрь).


^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. Andronache, L Influenţă Factorilor Antropici Asupra Bălţii Brăilei (Insula Mare a Brăilei) în Perioada 1964–2000 / L. Andronache, V. Lepădatu // Sesiunea Naţională Cu Participare Internaţională de Comunicări Tehnico-ştiiţifice, Brăila, 22–24 iunie 2001. – Bucureşti: AGIR, 2001.

2. Mandelbrot. The Fractal Geometry of Nature / Mandelbrot, B. Benoit. –NY: W. H. Freeman and Company, 1977.


^ Е. А. ГАДЖИЕВА, О. Н. МОРОЗОВА

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина,

г. Санкт-Петербург, Россия


ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

^ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


За последние 15 лет, в связи со спадом сельскохозяйственного производства в нашей стране, уменьшилось его негативное влияние на окружающую среду. Это касается, в первую очередь, воздействия минеральных и органических удобрений, а также пестицидов (применение минеральных удобрений снизилось почти в 10 раз, а органических в 3 раза). Удобрения и пестициды по-прежнему являются основным источником загрязнения поверхностных и подземных вод (около 30% их массы попадают в водные объекты), в частности, из-за хранения минеральных удобрений и пестицидов под открытым небом или в неблагоустроенных складах. Падает плодородие почв, за счет снижения количества вносимых удобрений. В почвах сельскохозяйственных угодий снижается содержание гумуса и зольных элементов, а также повышается кислотность почв. Из почв выносится в 3 раза больше элементов питания, чем вносится.

Ежегодно с площади 1 га вывозится с урожаем от 20 000 до 52 000 кг различных химических элементов, находящихся в биогенной форме (при пересчете на сухое вещество). Ежегодно с 1 га удаляется до 10 000 кг различных элементов. При этом среди постоянно выносимых химических элементов резко преобладают биофильные (О, К, N, P, Ca, Mg, Al, Si, S, Mn, Fe и др.). А вносится ежегодно в сельскохозяйственные ландшафты техногенным путем до 600 кг/га элементов в виде минералов, а часто и в форме техногенных соединений, не имеющих природных аналогов.

Среди вносимых элементов преобладают N, P, К; из микроэлементов – В, Мn, Мо и Сu. Но под отдельные культуры вносится до 40 т/га органических удобрений (навоз, торф, различные компосты), где значительная часть химических элементов находится не в минеральной, а в биогенной форме.

Огромный ущерб земельным ресурсам наносит эрозия почв. Ветровой и водной эрозии подвержено около 54 млн. га сельскохозяйственных угодий (в том числе 33 млн. га пашни), а 30% всех сельскохозяйственных угодий (в том числе 44 млн. га или 33%, пашни) считаются дефляционно-опасными (И. И. Мазур, О. И. Молдаванов, В. Н. Шишов, 1996). Прогрессируют, кроме того, засоление земель и оврагообразование, истощение и загрязнение водных источников, образование подвижных песков и оврагов. И все это происходит на фоне сокращения агротехнических, гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий по борьбе с эрозией почв.

Основными причинами выбывания земель их сельскохозяйственного оборота являются:

1) засоление, зарастание, закисление и опустынивание земель вследствие нерационального использования;

2) нерациональное изъятие земель под иные нужды (только под водохранилищами в бассейне Волги затоплены почти 6 млн. га земель, а в результате добычи полезных ископаемых нарушено и выведено из оборота около 1,1 млн. га земель);

3) использование тяжелой техники, которое приводит к уплотнению почвы и снижению урожайности на 10–50%.

Негативный вклад в выбывание земель из сельскохозяйственного оборота вносят также эрозия, дефляция и другие процессы.

В животноводстве повышенную экологическую опасность как источник загрязнения почв, поверхностных и подземных воды, а также сельхозпродукции представляют крупные животноводческие комплексы (особенно свиноводческие), а также птицефабрики (потенциальные очаги эпидемий, например, птичьего гриппа). Вокруг таких комплексов происходит фильтрация жидкой фракции навоза в грунтовые воды. Крупный свиноводческий комплекс способен загрязнить их на расстоянии 30 км вокруг себя. Лишь чуть более 1/6 части свиноводческих хозяйств оснащены промышленными очистными сооружениями. Поэтому при планировании их размещения необходимо учитывать особенности рельефа местности, определяющие особенности поверхностного и подземного стока.

Сельское хозяйство водоемко. Оно забирает ежегодно более 30 км3 воды (32,4% от общего объема забираемой воды в России (25% используемой воды)), из которой при транспортировке теряется до 20%. Из нее на орошение используется 1,4 км3 воды.

Сельское хозяйство – один из основных источников загрязнения вод. На его долю приходится около 20% объема сброса сточных вод в поверхностные водоемы России.

Учитывая особенности миграции химических элементов и веществ, геохимики объединяют различные сельскохозяйственные ландшафты следующим образом:

1) ландшафты, занимаемые преимущественно однолетними культурами, смена которых определяется особенностями севооборота;

2) ландшафты с многолетними сельскохозяйственными культурами, а также животноводческие.

На территории России наибольшую площадь занимают ландшафты с севооборотом однолетних культур. Основная масса химических элементов из этих ландшафтов удаляется техногенным путем в биогенной форме при уборке урожая. Количество химических элементов, вовлекаемых в биологический круговорот при выращивании овощных культур, может быть несколько больше, чем при зерновых культурах. Поэтому по возможности геохимики предлагают отдельно выделять ландшафты, в пределах которых выращиваются овощные и зерновые культуры.

К ландшафтам с многолетними сельскохозяйственными культурами относятся сады, виноградники, чайные, ягодные и ореховые плантации, из которых также с урожаем вывозятся элементы в биогенной форме, а с удобрениями и средствами химической защиты вносятся – преимущественно в минеральной форме. В ландшафтах с многолетними культурами основная масса надземной и вся подземная часть растений не вывозится. В этой связи в биологический круговорот здесь вовлекается несравненно большее (по массе) количество элементов.

Орошение увеличивает объем получаемой ежегодно продукции в 4–5 раз (около 13% площади орошаемых пашен, дают более 50% мирового урожая). Но это приводит к наибольшему техногенному выносу элементов, находящихся в биогенной форме, и вторичному засолению почв, которому подвержено до 40% всех орошаемых земель. В периодически заливаемых ландшафтах почвы во время покрытия водой становятся подобны илам в реках или почвам пойм, но в отличие от последних срок залива земель не совпадает с паводками и более продолжителен (В. А. Алексеенко, 2000).

Из природных факторов, влияющих на распределение химических элементов в почвах сельскохозяйственных ландшафтов, следует выделить рельеф, воздушную эрозию и состав почвообразующих горных пород. Влияние геоморфологических особенностей на распределение химических элементов в почвах данных ландшафтов имеет большое значение и при аэрозольном выносе, и при его отсутствии. При практическом отсутствии воздушной эрозии наиболее тяжелые частицы постепенно опускаются вниз как по профилю почв, так и по склону в сопряженных ландшафтах. В последнем случае выявляется тенденция к накоплению в значительных концентрациях элементов с большей атомной массой у подножия склонов.

Поэтому важным видится использование геотопологического подхода при экологическом исследовании сельскохозяйственных угодий. Выявление в пределах площади хозяйства различных экотопов и использование их доопределений позволяет провести оценку имеющихся земель с экологических и экономических позиций, а также рекомендовать наиболее эффективные варианты их рационального использования.


belarusk-dzyarzhani-unverstet-v-i-anisimov-doktor-pedagogicheskih-nauk-professor.html
belavina-i-g-kand-him-nauk-docent-kafedri-himii-promishlennosti-nizhnetagilskogo-okruga.html
belaya-k-yu-innovacionnaya-deyatelnost-v-dou-metod-posobie.html
belaya-krov-v-g-suncov-dokt-med-nauk-prof-zav-kafedroj-stomatologii-detskogo-vozrasta-ogma.html
belaya-shvejcarskaya-ovcharka.html
belchonok-mishonok-i-kedrovaya-shishka-kosarev-oleg-yurevich.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razgovori-v-posteli-chast-2.html
 • predmet.bystrickaya.ru/s-srednyaya-elyuzan-gorodishenskogo-rajona-rassmotreno-prinyato-utverzhdayu.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/statya-143-stranica-8.html
 • control.bystrickaya.ru/biznes-plan-i-ego-finansovie-aspekti-chast-11.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zadachi-1-poznanie-zakonomernostej-uspeshnogo-obucheniya-2-analiz-opisanie-i-povishenie-effektivnosti-metodov-obucheniya.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-8-vzaimootnosheniya-razlichnih-sheremet-a-d-sujc-v-p-sh49-audit-uchebnik-4-e-izd-pererab-i-dop.html
 • literature.bystrickaya.ru/doklad-k-konferencii-po-kollektivnomu-dogovoru-na-2011-2014gg-7-iyulya-2011g.html
 • college.bystrickaya.ru/1-lekciya-etot-cikl-lekcij-budet-kasatsya-voprosov-iz-oblasti-duhovnovedeniya-imeyushih-glubokoe-znachenie-iz-razlichnih-soobshenij-davaemih-za-vse-eto-vremya-kak-horosho-izvestno.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-speckursu-dlya-studentov-yuridicheskogo-fakulteta-omgu-obuchayushihsya-po-specialnosti-12-00-03-yurisprudenciya.html
 • institut.bystrickaya.ru/temi-referatov-dlya-studentov-iv-kursa-vremenno.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-disciplini-dlya-studentov-forma-f-so-pgu-18-207.html
 • write.bystrickaya.ru/evolyuciya-form-gosudarstvenno-politicheskogo-uchastiya-v-processe-razvitiya-ikt-v-ssha-1990-2010gg.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zasedanie-kollegii-ministerstva-ekonomiki-respubliki-tatarstan-osisteme-indikativnogo-upravleniya.html
 • crib.bystrickaya.ru/informaciya-o-sluchayah-travmatizma-za-3-goda-programma-razvitiya-municipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednej.html
 • diploma.bystrickaya.ru/valyutnie-bankovskie-operacii-chast-2.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-9-metodologicheskoe-raznoobrazie-xx-veka-i-sovremennaya-yurisprudenciya.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vliyanie-institucionalnih-faktorov-na-privlechenie-korporativnih-investicij.html
 • institut.bystrickaya.ru/tekstovie-redaktori-i-elektronnie-tablici.html
 • reading.bystrickaya.ru/kogda-vi-vpervie-osoznali-chto-verite-vo-hrista-ne-prosto-kak-v-uchitelya-nravstvennosti-zhivshego-dve-tisyachi-let-nazad-a-kak-v-boga-ot-kotorogo-zavisit-vsya-vasha-zhizn.html
 • institut.bystrickaya.ru/strahovoj-rinok-ukraini-i-ego-harakteristika-chast-4.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vadatddotvo-ck-vlksm-molodaya-gvardiya-stranica-7.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-abiden-mstafin-mr-men-shiarmashilii-slteme.html
 • esse.bystrickaya.ru/propertius-1801-zapiski-sajt-voennaya-literatura.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/videlyat-novie-zvuki-iz-slov-harakterizovat-poyasnitelnaya-zapiska-nastoyashaya-rabochaya-programma-sostavlena-na.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tehnicheskij-reglament-obezopasnosti-kolesnih-transportnih-sredstv-stranica-23.html
 • testyi.bystrickaya.ru/anton-pavlovich-chehov-stranica-13.html
 • report.bystrickaya.ru/itogi-raboti-regionalnih-otdelenij-soyuza-rabota-po-privlecheniyu-v-chleni-soyuza-yuridicheskih-lic-stranica-3.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/a-k-brudnov-pedagogika-1999-n-6-09-99-s-26-32.html
 • bystrickaya.ru/zakon-rf-o-gosudarstvennoj-tajne.html
 • lesson.bystrickaya.ru/socialnoe-partnerstvo-v-sfere-trudovih-otnoshenij.html
 • writing.bystrickaya.ru/bezpeka-obslugovuvannya-teploobmnnih-apparatv-ta-truboprovodv.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-4-metodi-issledovaniya-uchebnaya-literatura-po-gumanitarnim-i-socialnim-disciplinam-dlya-visshej-shkoli-i.html
 • thescience.bystrickaya.ru/haruki-murakami-ohota-na-ovec-chast-pervaya-25-11-1970.html
 • letter.bystrickaya.ru/nash-opit-lecheniya-lozhnih-sustavov-plechevoj-kosti-s-primeneniem-himotripsina-uzbekskij-nii-travmatologii-i-ortopedii.html
 • testyi.bystrickaya.ru/83-nppetersonu-a-g-gachevoj-i-s-g-semenovoj-izdatelstvo-evidentis.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.